ANNOUNCEMENTS

Eerste Jobbeurs Vakmanschap Werkt in Bokrijk In samenwerking met GEN Belgium, Ondernemersplatform Limburg, School of Arts PXL-MAD, Starterslabo, Syntra, Unizo, VDAB

Freddy Nurski | May 18, 2016
Photo Credit:

Met ‘BKRK – bokrijk brandmerkt’ kiest het Openluchtmuseum van Bokrijk bewust voor het thema vakmanschap. Bokrijk is een open plek voor authenticiteit en kwaliteit, waar verleden, heden en toekomst hun gemeenschappelijke deler vinden. Het Openluchtmuseum van Bokrijk gaat uit van haar museale opdracht om het dagelijks leven in Vlaanderen te presenteren. Eigentijdsheid, de huidige maatschappelijke relevantie, centraal.  We blikken hierbij achteruit, naar de historische evolutie, maar willen de bezoeker ook laten nadenken over de toekomstige ontwikkelingen. ‘Een belangrijk gegeven van die eigentijdsheid is zonder twijfel werkgelegenheid, de economische vertaling ervan’ zegt Igor Philtjens, voorzitter van vzw Het Domein Bokrijk en gedeputeerde van Toerisme, Cultuur en Erfgoed.
Op initiatief van Global Entrepreneurship Belgium (GEN Belgium) en Ondernemersplatform Limburg willen we graag vanuit Bokrijk een platform bieden om gezamenlijk actie te ondernemen rond werkgelegenheid en dit gekoppeld aan vakmanschap. Door samenwerking met de belangrijke partners in Limburg,  die elk vanuit de eigen doelstellingen de werkgelegenheid in onze provincie optimaliseren, bundelen we onze krachten en willen zo een belangrijk signaal geven, aldus de gedeputeerde. Het eerste gevolg van deze unieke samenwerking is de jobbeurs ‘Vakmanschap werkt’ die plaatsvindt op woensdagnamiddag 18 mei in Bokrijk.

 

Ambachten zijn populair

Als geld geen rol zou spelen, is 77% van de werknemers bereid om een kantoorjob in te ruilen voor een bestaan als ambachtsman, blijkt uit onderzoek. Het blijft gelukkig ook niet bij dromen alleen. Zo’n 31% van de ondervraagden gaf aan al geheel of gedeeltelijk bezig te zijn met hun passie in de afgelopen vijf jaar. Het therapeutisch effect alsook de stress op kantoor achterlaten, zijn de belangrijkste beweegredenen om te kiezen voor een deeltijdse of voltijdse job als vakman. Tegelijkertijd wordt uit hetzelfde onderzoek vastgesteld dat een ambacht aanleren behoorlijk wordt onderschat, zowel qua tijdsbesteding als doorzettingsvermogen. Tijdens de eerste jobbeurs in Bokrijk ‘Vakmanschap werkt’ helpen we geïnteresseerden bij hun keuze voor vakmanschap als beroep.

 

Initiatief resulteert in uniek partnership

Initiatiefnemers voor deze eerste jobbeurs in Bokrijk zijn GEN Belgium en Ondernemersplatform Limburg. Startpunt is een project rond bevordering van intrapreneurship en nieuwe vormen van ondernemerschap als alternatief. Dit krijgt enkel een optimale kans op slagen met de juiste partners rond de tafel met elkeen eigen kennis van zaken en tonnen ervaring: de provincie Limburg met Bokrijk, School of arts PXL-MAD, Starterslabo, Syntra, Unizo en VDAB.

 

Een bevlogen namiddag over een job als vakman

Voor elkeen die wil starten in een ambachtelijk beroep, is deze middag de ideale start om overtuigd te raken van een bijberoep of hoofdberoep als vakman. De bezoekers maken kennis met verschillende organisaties die hen in deze belangrijke stap kunnen begeleiden en leren ook van de ervaringen van ondernemers in deze sector. Tijdens een inspirerende tour in het Openluchtmuseum staan vakmensen hen te woord. Men kan  met alle vragen rond het opstarten en uitvoeren van een ambachtelijk beroep terecht bij meerdere adviseurs die hen gratis bijstaan met raad en daad. Het volledige programma vind je op de link http://www.bokrijk.be/jobbeurs waar men zich enkel vooraf kan inschrijven.

 

Mogelijke start voor internationale samenwerking

Bokrijk verlegt continu zijn grenzen en geeft de volgende jaren hedendaagse relevantie aan oude technieken en vakmanschap.  Het is een wens om Bokrijk in de nabije toekomst ook te positioneren als een expertisecentrum rond vakmanschap: Bokrijk als locatie van waaruit verzamelde kennis en ervaring gedeeld wordt met ondernemers-in-wording of ondernemers-in-innovatie.  Deze keuze volgt vanuit de overtuiging dat basiskennis over techniek - datgene waar Bokrijk sinds jaar en dag rond werkt - een nood is voor iedere goede stielman! Bokrijk wil hier een coördinerende rol in spelen maar neemt ook graag andere partners met kennis en expertise ter zake mee op in haar werking.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
PRAKTISCHE INFO

Programma van de jobbeurs hier toevoegen

13u00       Ontvangst

13u30 Inleiding door gedeputeerde Igor Philtjens

Pitch VDAB, Unizo, Syntra, Starterslabo, School of Arts PXL-MAD

Testimonial inspirerende vakmensen

Uitleiding door Patrick Buteneers (Unizo)

14u30 Inspiratietour doorheen de vakmanschappen

Persoonlijk advies

16u00 Drink

17u00 Einde

 

Het Domein Bokrijk

Bokrijklaan 1

3600 Genk

Tel.: 011 26 53 00

E-mail: infobokrijk@limburg.be

www.bokrijk.be

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////Niet voor publicatie:

Perscontact voor gedeputeerde Igor Philtjens
Liesbeth Deckers
Tel: 011 23 70 56      
Gsm: 0470 80 45 79
liesbeth.deckers@limburg.be

Perscontact voor Unizo
graag aanlevering vanuit Unizo?

Perscontact voor het Domein Bokrijk

Hilde Franssen

Tel: 011 26 53 13

GSM: 0496 38 93 13

hilde.franssen@limburg.be

Freddy Nurski
As Managing Director of n2euro, Nurski's main focus is on implementing alliances between companies to deliver fully integrated solutions and... About the Author